Support

Kunnen we je helpen?

Stuur ons een mailtje
support@eastbridge.eu
Of als je liever belt
+31 (0)85 1305 600

Werkwijze

Bij Eastbridge geloven we dat onze mensen en klantgerichtheid het verschil maken. Op een pragmatische en toegankelijke manier denken we mee met onze klanten bij het realiseren van hun moderne werkplek. We adviseren, inspireren, geven advies over (toekomstige) oplossingen, installeren en beheren. Als team voelen we ons verantwoordelijk voor een moderne werkplek die ook echt werkt en waar onze klanten gelukkig van worden.

We geloven niet in chatbots en lange keuzemenu’s maar in persoonlijk contact. Onze helpdesk is het visitekaartje van ons bedrijf en altijd rechtstreeks bereikbaar. Gepassioneerde ICT-professionals helpen onze klanten bij het oplossen van problemen, het ondersteunen bij vragen of het doorvoeren van wijzigingen. IT blijft voor de mensen soms on(be)grijpbaar dus wij maken het graag persoonlijk en makkelijk voor onze klanten.

In 5 stappen naar jouw moderne werkplek

1 Inventarisatie

We starten met een kick-off. Samen bepalen we wat de doelstellingen van jouw organisatie zijn en welke IT-omgeving het beste bij jouw organisatie past om die doelen te bereiken. De eerste stap hierbij is het inventariseren van het applicatielandschap en kijken naar de gebruikersomgeving.

Anticiperen op de lange termijn is hierbij een belangrijk speerpunt want we houden van duurzame relaties, in alle opzichten. In de inventarisatiefase bespreken we het support level en de wijze waarop Eastbridge support levert.

2 Advies

Op basis van de inventarisatie wordt er een functioneel ontwerp gemaakt. Het juiste ICT landschap en de moderne werkplek worden hierbij klant specifiek samengesteld. Functionaliteit, veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak zijn hierin belangrijke pijlers.

3 Planning en design

Ons projectteam gaat aan de slag met het ontwerpen van de inrichting van het nieuwe ICT landschap. Bedrijfsapplicaties worden beschikbaar gemaakt binnen de moderne werkplek waarbij specifiek wordt gekeken naar:

  • Functionaliteit en flexibiliteit
  • Performance
  • Continuïteit, back-up en recovery
  • Veiligheid
  • Beheer

De nieuwe werkomgeving wordt beschikbaar gesteld in een Proof of Concept (POC) welke na akkoord de basis vormt voor de migratie.

4 Migratie

Voorafgaand aan de migratie worden medewerkers geinformeerd over de nieuwe moderne werkplek en aanstaande veranderingen.  Medewerkers en gebruikers blijven de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle werkwijze, daarom moet de menselijke factor niet worden onderschat. Door het enthousiasmeren en meenemen van medewerkers en gebruikers in het veranderingsproces wordt een blijvende impact en optimaal resultaat bereikt voor de toekomst.

Tijdens de uitrol wordt de nieuwe omgeving geactiveerd en de data gemigreerd. Op basis van teach to teach krijgen medewerkers uitleg over de nieuwe werkomgeving.

5 Kennisoverdracht & beheer

Onze servicedesk wordt door de projectleider geinformeerd over de nieuwe omgeving. De opleverdocumentatie wordt gereed gemaakt en aangeleverd. Na oplevering staat onze servicedesk paraat om gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van hun nieuwe werkplek. Vragen en wijzigingsverzoeken worden geregistreerd in ons helpdeskpakket en afgehandeld volgens de afgesloten Xperience Level Agreement.

De nieuwe IT-omgeving wordt preventief gemonitord op veiligheid en actualiteit.

Wil je ook in 5 stappen over naar een moderne IT-omgeving?

Neem contact met ons op!